Thống kê chu kỳ đặc biệt

Xem kết quả

Thống kê chu kỳ đặc biệt

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 19-10-2023 (45305) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 19 ngày 61ngày
Đầu 1 ra ngày 22-10-2023 (91918) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày 72ngày
Đầu 2 ra ngày 02-11-2023 (93127) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 84ngày
Đầu 3 ra ngày 01-11-2023 (20136) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 64ngày
Đầu 4 ra ngày 07-11-2023 (10949) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 66ngày
Đầu 5 ra ngày 04-11-2023 (55858) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 59ngày
Đầu 6 ra ngày 03-11-2023 (65761) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 64ngày
Đầu 7 ra ngày 17-10-2023 (70876) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày 62ngày
Đầu 8 ra ngày 06-11-2023 (91484) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 66ngày
Đầu 9 ra ngày 28-09-2023 (11698) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 40 ngày 56ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 29-10-2023 38050) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 57ngày
Đuôi 1 ra ngày 03-11-2023 65761) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 71ngày
Đuôi 2 ra ngày 23-09-2023 76922) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 45 ngày 78ngày
Đuôi 3 ra ngày 15-10-2023 15013) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 23 ngày 68ngày
Đuôi 4 ra ngày 06-11-2023 91484) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 87ngày
Đuôi 5 ra ngày 19-10-2023 45305) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 19 ngày 61ngày
Đuôi 6 ra ngày 01-11-2023 20136) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 66ngày
Đuôi 7 ra ngày 02-11-2023 93127) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 68ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-11-2023 55858) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 10ngày
Đuôi 9 ra ngày 07-11-2023 10949) đến 07-11-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 71ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 11-11-2023 08391) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 53ngày
Tổng 1 ra ngày 07-10-2023 26547) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 37 ngày 70ngày
Tổng 2 ra ngày 12-11-2023 98375) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 84ngày
Tổng 3 ra ngày 13-11-2023 19412) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 77ngày
Tổng 4 ra ngày 16-10-2023 94540) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 28 ngày 62ngày
Tổng 5 ra ngày 29-10-2023 38050) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày 58ngày
Tổng 6 ra ngày 26-10-2023 26788) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 18 ngày 68ngày
Tổng 7 ra ngày 10-11-2023 94670) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 54ngày
Tổng 8 ra ngày 09-11-2023 34562) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 67ngày
Tổng 9 ra ngày 02-11-2023 93127) đến 13-11-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày 91ngày

Chu kỳ giải đặc biệt giúp người chơi dễ dàng chọn con số 

Trong lĩnh vực thống kê chơi lô đề, chu kỳ giải đặc biệt là một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Các chuyên gia thống kê đã phân tích và đưa ra nhiều phát hiện thú vị về chu kỳ giải đặc biệt, đặc biệt là trong việc chơi lô đề.

chu kỳ giải đặc biệt thường được tính dựa trên số lần xuất hiện của các số đặc biệt trong một khoảng thời gian nhất định. Việc phân tích chu kỳ giải đặc biệt có thể giúp người chơi lô đề đưa ra các quyết định thông minh khi chọn số và tăng cơ hội trúng thưởng.

Theo các chuyên gia, các số đặc biệt trong lô đề không được phân bố ngẫu nhiên và có xu hướng xuất hiện theo chu kỳ. Tuy nhiên, việc tính toán chu kỳ giải đặc biệt đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn thận và kiến thức về thống kê chơi lô đề.

Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu về thống kê chu kỳ giải đặc biệt trong choilode247. Hãy nghiên cứu và áp dụng các phương pháp phân tích số liệu thống kê để có thể đưa ra các quyết định thông minh và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng khi chơi lô đề.